ไข่ไก่สด

 

ไข่ไก่สด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
 
เดือน วันที่  
ธันวาคม
1
-
 
2
270
 
3
270
 
4
270
 
5
-
 
6
270
 
7
-
 
8
-
 
9
270
 
10
-
 
11
260
 
12
260
 
13
260
 
14
-
 
15
-
 
16
260
 
17
260
 
18
260
 
19
260
 
20
260
 
21
-
 
22
-
 
23
260
 
24
260
 
25
260
 
26
260
 
27
260
 
28
-
 
29
-
 
30
-
 
31 
-