ไข่ไก่เบอร์ 4

 

ไข่ไก่เบอร์ 4

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2563 ไข่ไก่เบอร์ 4
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
พฤศจิกายน
1
-
 
2
298
 
3
298
 
4
298
 
5
298
 
6
298
 
7
-
 
8
-
 
9
298
 
10
298
 
11
298
 
12
298
 
13
298
 
14
-
 
15
-
 
16
298
 
17
298
 
18
298
 
19
-
 
20
-
 
21
-
 
22
-
 
23
298
 
24
298
 
25
298
 
26
298
 
27
298
 
28
-
 
29
-
 
30
298