ไข่ไก่เบอร์ 3

 

ไข่ไก่เบอร์ 3

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2563 ไข่ไก่เบอร์ 3
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
พฤศจิกายน
1
-
 
2
315
 
3
315
 
4
315
 
5
315
 
6
315
 
7
-
 
8
-
 
9
315
 
10
315
 
11
315
 
12
315
 
13
315
 
14
-
 
15
-
 
16
315
 
17
315
 
18
315
 
19
-
 
20
-
 
21
-
 
22
-
 
23
315
 
24
315
 
25
315
 
26
315
 
27
315
 
28
-
 
29
-
 
 30
315