ทุเรียน

 

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 ทุเรียนหมอนทอง
ตลาดผลไม้เขาสมิง ล้งนายณัฐกฤษฎ์ โอฬารหิรัญรักษ์ ตลาดกลางเขาดิน (จุดรับซื้อนายวินัย ใจดี)
อ.เขาสมิง จ.ตราด อ.ท่าใหม่ อ.แกลง
จ.ตราด จ.จันทบุรี จ.ระยอง
ส่งออก เกรด
AB
ส่งออกเกรด C ส่งออกเกรด AB ส่งออกเกรด C เกรด AB เกรด B เกรด C
พฤศจิกายน
1
             
 
2
             
 
3
             
 
4
             
 
5
             
 
6
             
 
7
             
 
8
             
 
9
             
 
10
             
 
11
             
 
12
             
 
13
             
 
14
             
 
15
             
 
16
             
 
17
             
-
18
             
 
19
             
 
20
             
 
21
             
 
22
             
 
23
             
 
24
             
 
25
             
 
26
             
 
27
             
 
28
             
 
29
             
 
30