น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
พฤศจิกายน
1
- - - - -
 
2
59.00 - 60.00 62.00 62.00
 
3
59.00 - 60.00 62.00 62.00
  4 48.00 - 56.00 56.00 58.00
 
5
37.00 - 42.00 43.50 43.00
 
6
37.00 - 40.00 42.50 42.50
 
7
- - - - -
 
8
- - - - -
 
9
37.00 - 40.00 42.00 42.00
 
10
39.00 - 40.00 42.00 42.00
 
11
39.00 - 42.00 44.00 44.00
 
12
39.00 - 43.00 45.00 45.00
 
13
40.00 - 45.00 47.00 47.00
 
14
- - - - -
 
15
- - - - -
 
16
41.00 - 47.00 49.00 49.00
 
17
41.00 - 45.00 47.50 47.50
 
18
41.00 - 45.00 47.50 47.50
 
19
- - - - -
 
20
- - - - -
 
21
- - - - -
 
22
- - - - -
 
23
- - 49.00 51.50 51.50
 
24
41.00 - 47.00 49.50 49.50
 
25
41.00 - 47.00 49.00 49.00
 
26
41.00 - 47.00 49.00 49.00
 
27
41.00 - 47.00 49.00 49.00
 
28
- - - - -
 
29
- - - - -
 
30
42.00 - 51.00 53.00 53.00