ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี

 

ข้าวเปลือกเจ้า

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2563  ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี
ความชื้น 15%  ความชื้น 25%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง  โรงสีไฟโชครุ่งเรือง
104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง 104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
เดือน วันที่ โทร. (055)366103, 222186 โทร. (055)366103, 222186
พฤศจิกายน
1
- -
 
2
8,500 6,900
 
3
8,500 6,900
 
4
8,500 6,900
 
5
8,500 6,900
 
6
8,500 6,900
 
7
- -
 
8
- -
 
9
8,500 6,900
 
10
8,500 6,900
 
11
8,500 6,900
 
12
8,500 6,900
 
13
8,550 7,550
 
14
- -
 
15
- -
 
16
8,550 7,550
 
17
8,550 7,550
 
18
8,550 7,550
 
19
- -
 
20
- -
 
21
- -
 
22
- -
 
23
8,750 7,600
 
24
8,750 7,600
 
25
8,750 7,600
 
26
8,750 7,600
 
27
8,900 7,600
 
28
- -
 
29
- -
 
30
8,900 7,600