น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
มีนาคม
1
30.00 42.00 42.00 43.00 43.00
 
2
- - - - -
 
3
- - - - -
  4 31.00 44.00 44.00 45.00 45.00
 
5
31.00 45.00 44.00 47.00 47.00
 
6
31.00 45.00 45.00 48.00 47.00
 
7
31.00 47.00 47.00 49.00 49.00
 
8
31.00 47.00 47.00 49.00 49.00
 
9
- - - - -
 
10
- - - - -
 
11
32.00 47.00 47.00 49.00 49.00
 
12
33.00 47.00 47.00 49.00 49.00
 
13
34.00 47.00 47.00 49.00 49.00
 
14
34.00 47.00 47.00 49.00 49.00
 
15
34.00 47.00 47.00 49.00 49.00
 
16
- - - - -
 
17
- - - - -
 
18
34.00 48.00 47.00 49.00 -
 
19
34.00 48.00 47.00 - -
 
20
34.00 48.00 47.00 - -
 
21
34.00 48.00 47.00 - -
 
22
- 48.00 48.00 - -
 
23
- - - - -
 
24
- - - - -
 
25
34.00 48.00 48.00 - -
 
26
34.00 48.00 48.00 - -
 
27
34.00 48.00 48.00 - -
 
28
34.00 48.00 48.00 - -
 
29 34.00 48.00 48.00 - -
 
30 - - - - -
 
31
- - - - -