ไข่ไก่เบอร์ 4

 

ไข่ไก่เบอร์ 4

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2563 ไข่ไก่เบอร์ 4
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
มีนาคม
1
-
 
2
265
 
3
265
 
4
265
 
5
265
 
6
265
 
7
-
 
8
-
 
9
265
 
10
265
 
11
265
 
12
265
 
13
265
 
14
-
 
15
-
 
16
265
 
17
265
 
18
265
 
19
265
 
20
265
 
21
-
 
22
-
 
23
275
 
24
275
 
25
275
 
26
275
 
27
275
 
28
-
 
29
-
 
30
275
 
 31
275