มะพร้าว

 

มะพร้าว 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2563 มะพร้าว 
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร (085)8257104 โทร. (032)671614ี
ผลแห้งขนาดใหญ่
เดือน วันที่    
มีนาคม
1
- -
 
2
1,900 2,200
 
3
1,900 2,200
 
4
1,900 2,200
 
5
1,900 2,200
 
6
1,900 2,200
 
7
- -
 
8
- -
 
9
2,000 2,200
 
10
2,000 2,200
 
11
2,000 2,200
 
12
2,000 2,200
 
13
2,000 2,200
 
14
- -
 
15
- -
 
16
2,100 2,100
 
17
2,100 2,100
 
18
2,100 2,100
 
19
2,100 2,100
 
20
2,000 2,100
 
21
- -
 
22
- -
 
23
2,000 1,700
 
24
2,000 1,700
 
25
2,000 1,700
 
26
2,000 1,700
 
27
2,000 1,500
 
28
- -
 
29
- -
 
30
2,000 1,500
 
31
2,000 1,500