น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
มีนาคม
1
- - - - -
 
2
29.00 38.00 38.00 41.00 40.00
 
3
29.00 38.00 38.00 41.00 -
  4 27.00 38.00 38.00 41.00 -
 
5
27.00 38.00 38.00 - -
 
6
26.00 38.00 38.00 - -
 
7
- - - - -
 
8
- - - - -
 
9
25.00 38.00 38.00 - -
 
10
25.00 35.00 38.00 - -
 
11
23.00 35.00 - - -
 
12
23.00 35.00 - - -
 
13
23.00 35.00 - - -
 
14
- - - - -
 
15
- - - - -
 
16
23.00 35.00 - - -
 
17
23.00 35.00 - - -
 
18
23.00 35.00 - - -
 
19
23.00 35.00 - - -
 
20
23.00 35.00 - - -
 
21
- - - - -
 
22
- - - - -
 
23
22.00 - - - -
 
24
22.00 - - - -
 
25
22.00 - - - -
 
26
22.00 - - - -
 
27
22.00 - - - -
 
28
- - - - -
 
29
- - - - -
 
30
22.00 - - - -
 
 31
22.00 - - - -