ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี

 

ข้าวเปลือกเจ้า

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2563  ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี
ความชื้น 15%  ความชื้น 25%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง  โรงสีไฟโชครุ่งเรือง
104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง 104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
เดือน วันที่ โทร. (055)366103, 222186 โทร. (055)366103, 222186
มีนาคม
1
- -
 
2
8,250 -
 
3
8,250 -
 
4
8,250 -
 
5
8,250 -
 
6
8,300 -
 
7
- -
 
8
- -
 
9
8,300 -
 
10
8,300 -
 
11
8,300 -
 
12
8,300 -
 
13
8,300 -
 
14
- -
 
15
- -
 
16
8,300 -
 
17
8,300 -
 
18
8,300 -
 
19
8,300 -
 
20
8,300 -
 
21
- -
 
22
- -
 
23
8,300 7,600
 
24
8,300 7,600
 
25
8,300 7,600
 
26
8,300 7,600
 
27
8,300 8,000
 
28
- -
 
29
- -
 
30
9,200 8,000
 
31
9,200 8,000