ทุเรียน

 

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 ทุเรียนหมอนทอง
ตลาดผลไม้เขาสมิง
อ.เขาสมิง จ.ตราด
จ.ตราด
ส่งออก เกรด
AB
มีนาคม
1
-
 
2
-
 
3
-
 
4
-
 
5
-
 
6
-
 
7
-
 
8
-
 
9
-
 
10
-
 
11
-
 
12
-
 
13
-
 
14
-
 
15
-
 
16
-
 
17
-
-
18
-
 
19
-
 
20
-
 
21
-
 
22
-
 
23
125.00
 
24
130.00
 
25
130.00
 
26
130.00
 
27
130.00
 
28
-
 
29
-
 
30
125.00
 
 31
125.00