มะพร้าว

 

มะพร้าว 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2562 มะพร้าว 
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร (085)8257104 โทร. (032)671614ี
ผลแห้งขนาดใหญ่
เดือน วันที่    
มกราคม
1
- -
 
2
600 600
 
3
600 600
 
4
600 600
 
5
- -
 
6
- -
 
7
700 600
 
8
700 600
 
9
700 600
 
10
700 600
 
11
700 600
 
12
- -
 
13
- -
 
14
700 600
 
15
700 600
 
16
700 600
 
17
700 600
 
18
700 600
 
19
- -
 
20
- -
 
21
700 600
 
22
700 600
 
23
700 600
 
24
700 600
 
25
700 600
 
26
- -
 
27
- -
 
28
700 600
 
29
700 600
 
30
700 600
 
31
700 600