น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
มกราคม
1
- - - - -
 
2
21.00 34.00 - 35.00 35.00
 
3
21.00 34.00 - 35.00 35.00
  4 23.00 34.00 34.00 - 36.00
 
5
- - - - -
 
6
- - - - -
 
7
23.00 35.00 35.00 37.00 37.00
 
8
24.00 35.00 35.00 36.00 37.00
 
9
24.00 35.00 35.00 36.00 36.00
 
10
24.00 35.00 35.00 36.00 36.00
 
11
24.00 35.00 35.00 36.00 36.00
 
12
- - - - -
 
13
- - - - -
 
14
24.00 35.00 36.00 37.00 37.00
 
15
25.00 35.00 36.00 37.00 37.00
 
16
26.00 35.00 36.00 37.00 37.00
 
17
26.00 35.00 35.00 36.00 36.00
 
18
26.00 34.00 34.00 35.00 35.00
 
19
- - - - -
 
20
- - - - -
 
21
26.00 35.00 35.00 36.00 36.00
 
22
26.00 35.00 35.00 37.00 37.00
 
23
26.00 35.00 35.00 37.00 37.00
 
24
26.00 35.00 35.00 37.00 37.00
 
25
26.00 35.00 35.00 37.00 37.00
 
26
- - - - -
 
27
- - - - -
 
28
27.00 36.00 36.00 37.00 37.00
 
29
27.00 36.00 36.00 37.00 37.00
 
30
27.00 35.00 35.00 36.50 36.50
 
31
27.00 35.00 35.00 36.00 36.00