ไข่ไก่สด

 

ไข่ไก่สด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
 
เดือน วันที่  
มกราคม
1
-
 
2
230
 
3
230
 
4
230
 
5
-
 
6
-
 
7
230
 
8
230
 
9
230
 
10
230
 
11
230
 
12
-
 
13
-
 
14
240
 
15
240
 
16
240
 
17
240
 
18
240
 
19
-
 
20
-
 
21
250
 
22
250
 
23
250
 
24
250
 
25
250
 
26
-
 
27
-
 
28
250
 
29
250
 
30
250
 
31
250