น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
มกราคม
1
- - - - -
 
2
23.00 29.00 - 30.50 30.50
 
3
23.00 29.00 31.00 32.00 32.00
  4 - - - - -
 
5
- - - - -
 
6
24.00 31.00 32.00 35.00 35.00
 
7
25.00 32.00 32.00 36.00 36.00
 
8
25.00 32.00 32.00 37.00 37.00
 
9
26.00 34.00 35.00 38.00 38.00
 
10
26.00 34.00 35.00 38.00 38.00
 
11
- - - - -
 
12
- - - - -
-
-13
27.00 36.00 37.00 38.00 38.00
 
14
28.00 36.00 37.00 39.00 39.00
 
15
28.00 36.00 37.00 40.00 40.00
 
16
28.00 36.00 37.00 40.00 40.00
 
17
28.00 36.00 37.00 40.00 40.00
 
18
- - - - -
 
19
- - - - -
 
20
28.00 36.00 37.00 38.50 38.50
 
21
28.00 36.00 36.00 38.00 38.00
 
22
28.00 37.00 36.00 38.00 38.00
 
23
28.00 36.00 36.00 38.00 38.00
 
24
28.00 - - 38.00 38.00
 
25
- - - - -
 
26
- - - - -
 
27
28.00 36.00 36.00 39.00 39.00
 
28
28.00 36.00 36.00 38.00 38.00
 
29
28.00 36.00 36.00 37.00 37.50
 
30
28.00 36.00 36.00 37.00 37.00
 
 31
28.00 36.00 36.00 37.00 37.00