ไข่ไก่สด

 

ไข่ไก่สด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2564 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
 
เดือน วันที่  
มกราคม
1
-
 
2
-
 
3
-
 
4
250
 
5
250
 
6
250
 
7
250
 
8
250
 
9
-
 
10
-
 
11
250
 
12
250
 
13
270
 
14
270
 
15
270
 
16
-
 
17
-
 
18
270
 
19
270
 
20
270
 
21
270
 
22
270
 
23
-
 
24
-
 
25
270
 
26
270
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31