น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2564

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
มกราคม
1
- - - - -
 
2
- - - - -
 
3
- - - - -
  4 44.00 - 45.00 46.00 46.00
 
5
44.00 - 45.00 47.00 47.00
 
6
44.00 - 45.00 48.00 48.00
 
7
44.00 - 45.00 49.00 49.00
 
8
46.00 - 45.00 49.00 49.00
 
9
- - - - -
 
10
- - - - -
 
11
46.00 - 46.00 48.00 48.00
 
12
46.00 - 46.00 47.00 47.00
 
13
46.00 - 45.00 46.00 46.00
 
14
46.00 - 44.00 45.00 45.00
 
15
46.00 - 44.00 45.00 45.00
 
16
- - - - -
 
17
- - - - -
 
18
46.00 - 43.00 43.50 43.50
 
19
46.00 - 42.00 43.50 43.50
 
20
46.00 - 42.00 43.00 43.00
 
21
46.00 - 41.00 41.50 41.50
 
22
45.00 - 38.00 39.50 39.50
 
23
- - - - -
 
24
- - - - -
 
25
45.00 - 36.00 36.50 36.50
 
26
43.00 - 36.00 36.50 36.50
 
27
         
 
28
         
 
29
         
 
30
         
 
31