ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี

 

ข้าวเปลือกเจ้า

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2564  ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี
ความชื้น 15%  ความชื้น 25%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง  โรงสีไฟโชครุ่งเรือง
104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง 104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
เดือน วันที่ โทร. (055)366103, 222186 โทร. (055)366103, 222186
มกราคม
1
- -
 
2
- -
 
3
- -
 
4
10,000 8,850
 
5
10,000 8,850
 
6
10,000 8,850
 
7
10,000 8,850
 
8
10,000 8,850
 
9
- -
 
10
- -
 
11
10,000 8,850
 
12
10,000 8,850
 
13
10,000 8,850
 
14
10,000 8,850
 
15
10,000 8,850
 
16
- -
 
17
- -
 
18
10,000 8,850
 
19
10,000 8,850
 
20
10,000 8,850
 
21
10,000 8,850
 
22
10,000 8,850
 
23
- -
 
24
- -
 
25
10,000 8,850
 
26
10,000 8,850
 
27
   
 
28
   
 
29
   
 
30
   
 
31