ข้าวเปลือกเจ้า

 

ข้าวเปลือกเจ้า

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561  ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี
ความชื้น 15%  ความชื้น 25%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง  โรงสีไฟโชครุ่งเรือง
104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง 104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
เดือน วันที่ โทร. (055)366103, 222186 โทร. (055)366103, 222186
สิงหาคม
1
7,600
6,350
 
2
7,600
6,350
 
3
7,700
6,400
 
4
-
-
 
5
-
-
 
6
7,700
6,400
 
7
7,700
6,400
 
8
7,750
6,450
 
9
7,750
6,450
 
10
7,750
6,450
 
11
-
-
 
12
-
-
 
13
-
-
 
14
7,750
6,450
 
15
7,750
6,450
 
16
7,750
6,450
 
17
7,750
6,450
 
18
-
-
 
19
-
-
 
20
7,750
6,450
 
21
7,750
6,450
 
22
7,750
6,450
 
23
7,750
6,450
 
24
7,750
6,450
 
25
-
-
 
26
-
-
 
27
7,750
6,450
 
28
7,750
6,450
 
29
7,750
6,450
 
30
7,750
6,450
 
31
7,750
6,450