ข้าวเปลือกเจ้า : พันธุ์หอมปทุมธานี 1

 

ข้าวเปลือกเจ้า : พันธุ์หอมปทุมธานี 1

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561 ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ หอมปทุมธานี 1
ความชื้น 15% ความชื้น 25%
หจก.โพธิบูรพ์  หจก.โพธิบูรพ์
ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร(035)423213, (081)7365940
เดือน วันที่    
สิงหาคม
1
9,450
7,900
 
2
9,450
7,900
 
3
9,750
8,100
 
4
-
-
 
5
-
-
 
6
9.750
8.100
 
7
9,750
8,100
 
8
10,250
8,350
 
9
10,250
8,350
 
10
10,250
8,350
 
11
-
-
 
12
-
-
 
13
-
-
 
14
10,250
8,600
 
15
10,250
8,600
 
16
10,250
8,600
 
17
10,250
8,600
 
18
-
-
 
19
-
-
 
20
10,250
8,600
 
21
10,250
8,600
 
22
10,250
8,600
 
23
10,250
8,600
 
24
10,250
8,600
 
25
-
-
 
26
-
-
 
27
10,250
8,600
 
28
10,250
8,600
 
29
10,250
8,600
 
30
10,250
8,600
 
31
10,250
8,600