น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 น้ำยางสด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
สิงหาคม
1
28.00 37.00 37.00 38.00 38.00
 
2
28.00 37.00 37.00 39.00 39.00
 
3
28.00 37.00 37.00 38.00 38.00
  4 - - - - -
 
5
- - - - -
 
6
28.00 37.00 37.00 38.00 38.00
 
7
28.00 37.00 37.00 38.00 38.00
 
8
27.00 37.00 37.00 - 38.00
 
9
27.00 37.00 37.00 39.00 38.00
 
10
27.00 37.00 37.00 39.00 39.00
 
11
- - - - -
 
12
- - - - -
 
13
- - - - -
 
14
27.00 38.00 38.00 39.50 39.50
 
15
27.00 37.00 37.00 39.00 39.00
 
16
27.00 37.00 37.00 38.00 38.00
 
17
27.00 37.00 37.00 38.00 38.00
 
18
- - - - -
 
19
- - - - -
 
20
27.00 37.00 37.00 38.00 38.00
 
21
27.00 38.00 38.00 40.00 40.00
 
22
27.00 38.00 38.00 40.00 40.00
 
23
27.00 38.00 38.00 40.00 40.00
 
24
28.00 38.00 38.00 40.00 40.00
 
25
- - - - -
 
26
- - - - -
 
27
28.00 38.00 38.00 40.00 40.00
 
28
28.00 37.00 37.00 39.00 39.00
 
29
28.00 37.00 37.00 38.50 38.50
 
30
28.00 37.00 37.00 38.00 38.00
 
31
28.00 37.00 37.00 38.00 38.00