เงาะโรงเรียน

 

เงาะโรงเรียน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561 เงาะโรงเรียน(ตะกร้า)
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง ตลาดกลางเขาดิน จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูนทรัพย์ (คุณวารินทร์) สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร
อ.เขาสมิง อ.แกลง อ.นาสาร อ.นาสาร
จ.ตราด จ.ระยอง จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
 
     
เดือน วันที่        
สิงหาคม
1
-
-
17.00
15.00
 
2
-
-
17.00
17.00
 
3
-
-
17.00
17.00
 
4
-
-
-
-
 
5
-
-
-
-
 
6
-
-
17.00
17.00
 
7
-
-
17.00
17.00
 
8
-
-
18.00
17.00
 
9
-
-
16.00
16.00
 
10
-
-
14.00
15.00
 
11
-
-
-
-
 
12
-
-
-
-
 
13
-
-
-
-
 
14
-
-
13.00
14.00
 
15
-
-
15.00
14.00
 
16
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
31