เงาะโรงเรียน

 

เงาะโรงเรียน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 เงาะโรงเรียน(ตะกร้า)
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง ตลาดกลางเขาดิน จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์(คุณวารินทร์) สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด จุดรับซื้อ ต.นาใต้(คุณปรวิศา) จุดรับซื้อ ต.เขาแก้ว(คุณอุมา) จุดรับซื้อ ต.ช้างกลาง(คุณศุภชัย)
อ.เขาสมิง อ.แกลง อ.นาสาร อ.นาสาร อ.นาเดิม อ.ลานสกา อ.ช้างกลาง
จ.ตราด จ.ระยอง จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
 
           
เดือน วันที่              
สิงหาคม
1
-
- 17.00 15.00 15.00 - -
 
2
-
- 17.00 17.00 15.00 - -
 
3
-
- 17.00 17.00 15.00 15.00 -
 
4
-
- - - - - -
 
5
-
- - - - - -
 
6
-
- 17.00 17.00 13.00 15.00 13.00
 
7
-
- 17.00 17.00 13.00 12.00 13.00
 
8
-
- 18.00 17.00 13.00 12.00 13.00
 
9
-
- 16.00 16.00 13.00 12.00 12.00
 
10
-
- 14.00 15.00 13.00 12.00 11.00
 
11
-
- - - - - -
 
12
-
- - - - - -
 
13
-
- - - - - -
 
14
-
- 13.00 14.00 13.00 12.00 11.00
 
15
-
- 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00
 
16
-
- 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00
 
17
-
- 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00
 
18
-
- - - - - -
 
19
-
- - - - - -
 
20
-
- 15.00 14.00 14.00 12.00 11.00
 
21
-
- 16.00 14.00 14.00 12.00 11.00
 
22
-
- 16.00 14.00 14.00 10.00 11.00
 
23
-
- 16.00 14.00 14.00 12.00 -
 
24
-
- 16.00 14.00 14.00 12.00 -
 
25
-
- - - - - -
 
26
-
- - - - - -
 
27
-
- 15.00 14.00 14.00 12.00 -
 
28
-
- 14.00 12.00 14.00 8.00 -
  29 - - 14.00 12.00 14.00 8.00 -
 
30
-
- 14.00 12.00 13.00 10.00 -
 
31
-
- 14.00 12.00 13.00
10.00
-