ลำไยช่อ

 

ลำไยช่อ

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561 ลำไยช่อพันธุ์อีดอ
บริษัท ฮะเฮง จำกัด
บริษัท เบสฟรุ๊ต จำกัด
อ.บ้านโฮ่ง
อ.จอมทอง
จ.ลำพูน
จ.เชียงใหม่
เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B
สิงหาคม
1
30.00
27.00
16.00
29.00
25.00
15.00
 
2
30.00
27.00
16.00
29.00
25.00
15.00
 
3
30.00
27.00
16.00
29.00
25.00
15.00
 
4
-
-
-
-
-
-
 
5
-
-
-
-
-
-
 
6
30.00
27.00
16.00
29.00
25.00
15.00
 
7
30.00
27.00
16.00
29.00
25.00
15.00
 
8
30.00
27.00
16.00
29.00
25.00
15.00
 
9
30.00
27.00
16.00
29.00
25.00
15.00
 
10
32.00
27.00
16.00
30.00
25.00
15.00
 
11
-
-
-
-
-
-
 
12
-
-
-
-
-
-
 
13
-
- - - - -
 
14
30.00
25.00
15.00
29.00
24.00
15.00
 
15
30.00
25.00
15.00
29.00
24.00
15.00
 
16
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
31