ลำไยช่อ

 

ลำไยช่อ

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 ลำไยช่อพันธุ์อีดอ
บริษัท ฮะเฮง จำกัด
บริษัท เบสฟรุ๊ต จำกัด
อ.บ้านโฮ่ง
อ.จอมทอง
จ.ลำพูน
จ.เชียงใหม่
เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B
สิงหาคม
1
30.00
27.00
16.00
29.00
25.00
15.00
 
2
30.00
27.00
16.00
29.00
25.00
15.00
 
3
30.00
27.00
16.00
29.00
25.00
15.00
 
4
-
-
-
-
-
-
 
5
-
-
-
-
-
-
 
6
30.00
27.00
16.00
29.00
25.00
15.00
 
7
30.00
27.00
16.00
29.00
25.00
15.00
 
8
30.00
27.00
16.00
29.00
25.00
15.00
 
9
30.00
27.00
16.00
29.00
25.00
15.00
 
10
32.00
27.00
16.00
30.00
25.00
15.00
 
11
-
-
-
-
-
-
 
12
-
-
-
-
-
-
 
13
-
- - - - -
 
14
30.00
25.00
15.00
29.00
24.00
15.00
 
15
30.00
25.00
15.00
29.00
24.00
15.00
 
16
30.00
25.00
15.00
29.00
24.00
15.00
 
17
30.00
25.00
15.00
29.00
24.00
15.00
 
18
-
-
-
-
-
-
 
19
-
-
-
-
-
-
 
20
30.00
25.00
15.00
29.00
24.00
15.00
 
21
30.00
25.00
15.00
29.00
24.00
15.00
 
22
30.00
25.00
15.00
29.00
24.00
15.00
 
23
30.00
25.00
15.00
29.00
24.00
15.00
 
24
30.00
25.00
15.00
29.00
24.00
15.00
 
25
-
-
-
-
-
-
 
26
-
-
-
-
-
-
 
27
32.00
25.00
16.00
30.00
25.00
15.00
 
28
32.00
25.00
16.00
30.00
25.00
15.00
 
29
32.00
25.00
16.00
30.00
25.00
15.00
 
30
32.00
25.00
16.00
30.00
25.00
15.00
 
31
32.00
25.00
16.00
30.00
25.00
15.00