มะพร้าว

 

มะพร้าว 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2561 มะพร้าว 
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร (085)8257104 โทร. (032)671614ี
ผลแห้งขนาดใหญ่
เดือน วันที่    
สิงหาคม
1
400
600
 
2
400
600
 
3
400
600
 
4
-
-
 
5
-
-
 
6
500
500
 
7
500
500
 
8
500
500
 
9
500
500
 
10
500
500
 
11
-
-
 
12
-
-
 
13
-
-
 
14
500
500
 
15
500
500
 
16
500
500
 
17
500
500
 
18
-
-
 
19
-
-
 
20
500
500
 
21
500
500
 
22
500
500
 
23
500
500
 
24
500
500
 
25
-
-
 
26
-
-
 
27
500
500
 
28
500
500
 
29
500
500
 
30
500
500
 
31
500
500