ไข่ไก่

 

ไข่ไก่สด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
 
เดือน วันที่  
สิงหาคม
1
290
 
2
290
 
3
-
 
4
-
 
5
290
 
6
290
 
7
290
 
8
290
 
9
290
 
10
-
 
11
-
 
12
-
 
13
290
 
14
290
 
15
290
 
16
290
 
17
-
 
18
-
 
19
300
 
20
300
 
21
300
 
22
300
 
23
300
 
24
-
 
25
-
 
26
300
 
27
300
 
28
300
 
29
300
 
30
300
 
31 
-