ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี

 

ข้าวเปลือกเจ้า

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2562  ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี
ความชื้น 15%  ความชื้น 25%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง  โรงสีไฟโชครุ่งเรือง
104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง 104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
เดือน วันที่ โทร. (055)366103, 222186 โทร. (055)366103, 222186
สิงหาคม
1
7,550 6,450
 
2
7,550 6,450
 
3
- -
 
4
- -
 
5
7,550 6,450
 
6
7,550 6,450
 
7
7,550 6,450
 
8
7,550 6,450
 
9
7,550 6,450
 
10
- -
 
11
- -
 
12
- -
 
13
7,550 6,450
 
14
7,550 6,450
 
15
7,550 6,450
 
16
8,000 7,000
 
17
- -
 
18
- -
 
19
8,000 7,000
 
20
8,000 7,000
 
21
8,000 7,000
 
22
8,000 7,000
 
23
8,000 7,000
 
24
- -
 
25
- -
 
26
8,000 7,000
 
27
8,000 7,000
 
28
8,000 7,000
 
29
8,000 7,000
 
30
7,800 6,700
 
31
- -