น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
สิงหาคม
1
29.00 37.00 37.00 38.00 38.00
 
2
29.00 35.00 36.00 37.00 37.00
 
3
- - - - -
  4 - - - - -
 
5
26.00 34.00 35.00 35.00 35.00
 
6
26.00 34.00 35.00 35.00 35.00
 
7
25.00 34.00 35.00 35.00 35.00
 
8
25.00 34.00 34.00 35.00 35.00
 
9
24.00 34.00 34.00 36.00 36.00
 
10
- - - - -
 
11
- - - - -
 
12
- - - - -
 
13
24.00 34.00 34.00 36.00 36.00
 
14
24.00 34.00 34.00 36.00 36.00
 
15
24.00 34.00 33.00 36.00 36.00
 
16
24.00 34.00 32.00 36.00 36.00
 
17
- - - - -
 
18
- - - - -
 
19
24.00 34.00 32.00 36.00 36.00
 
20
24.00 34.00 32.00 36.00 36.00
 
21
24.00 34.00 31.50 36.00 36.00
 
22
24.00 34.00 32.00 36.00 36.00
 
23
24.00 33.50 32.00 36.00 36.00
 
24
- - - - -
 
25
- - - - -
 
26
24.00 34.00 31.50 36.50 36.50
 
27
24.00 34.00 31.50 36.50 36.50
 
28
24.00 34.00 31.50 37.00 37.00
 
29
24.00 34.00 35.00 37.00 37.00
 
30
24.00 34.00 35.00 37.00 37.00
 
 31
- - - - -