ทุเรียน

 

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 

หน่วย : บาท/กก.

 

ปี 2562 ทุเรียนหมอนทอง
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูนทรัพย์ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร ตลาดอวยชัย ร้านรับซื้อผลไม้ตลาดหลังสวน
อ.นาสาร อ.นาสาร อ.หลังสวน อ.หลังสวน
จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร จ.ชุมพร
ส่งออก เกรด
AB
ส่งออกเกรด AB ส่งออกเกรด AB ส่งออกเกรด AB
สิงหาคม
1
70 87 80 80
 
2
80 87 80 80
 
3
- - - -
 
4
- - - -
 
5
80 82 80 80
 
6
80 82 85 83
 
7
80 82 85 83
 
8
80 82 85 80
 
9
75 79 70 75
 
10
- - - -
 
11
- - - -
 
12
- - - -
 
13
75 75 70 75
 
14
75 75 70 75
 
15
70 75 70 75
 
16
70 75 70 75
 
17
- - - -
 
18
- - - -
 
19
70 80 70 75
 
20
75 80 70 75
 
21
- 80 70 75
 
22
- 80 70 75
 
23
- 90 80 85
 
24
- - - -
 
25
- - - -
 
26
- 95 80 85
 
27
- 95 80 85
 
28
- 95 - -
 
29
- 95 - -
 
30
- 95 - -
 
31
- - - -