มะพร้าว

 

มะพร้าว 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2562 มะพร้าว 
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร (085)8257104 โทร. (032)671614ี
ผลแห้งขนาดใหญ่
เดือน วันที่    
สิงหาคม
1
700 700
 
2
700 700
 
3
- -
 
4
- -
 
5
700 800
 
6
700 800
 
7
700 800
 
8
700 800
 
9
700 800
 
10
- -
 
11
- -
 
12
- -
 
13
700 800
 
14
700 800
 
15
700 800
 
16
700 800
 
17
- -
 
18
- -
 
19
700 900
 
20
700 900
 
21
800 1,000
 
22
800 1,000
 
23
800 1,000
 
24
- -
 
25
- -
 
26
800 1,000
 
27
800 1,000
 
28
800 1,000
 
29
800 1,000
 
30
800 1,000
 
31
- -