ไข่ไก่สด

 

ไข่ไก่สด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
 
เดือน วันที่  
เมษายน
1
220
 
2
240
 
3
240
 
4
240
 
5
240
 
6
-
 
7
-
 
8
-
 
9
240
 
10
240
 
11
240
 
12
-
 
13
-
 
14
-
-
15
-
 
16
-
 
17
240
 
18
240
 
19
240
 
20
-
 
21
-
 
22
240
 
23
240
 
24
240
 
25
240
 
26
240
 
27
-
 
28
-
 
29
240
 
30
250