น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
เมษายน
1
34.00 - 48.00 - -
 
2
34.00 - 48.00 - -
 
3
34.00 - 48.00 - -
  4 34.00 - 48.00 - -
 
5
34.00 - - - -
 
6
- - - - -
 
7
- - - - -
 
8
- - - - -
 
9
34.00 - - - -
 
10
34.00 - - - -
 
11
34.00 - - - -
 
12
- - - - -
 
13
- - - - -
 
14
- - - - -
 
15
- - - - -
 
16
- - - - -
 
17
34.00 - - - -
 
18
34.00 - - - -
 
19
34.00 - - - -
 
20
- - - - -
 
21
- - - - -
 
22
35.00 - - - -
 
23
35.00 - - - -
 
24
35.00 - - - -
 
25
36.00 - - - -
 
26
37.00 - - - -
 
27
- - - - -
 
28
- - - - -
 
29
37.00 - - - -
 
30
37.00 - - - -