ทุเรียนหมอนทอง

 

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 

หน่วย : บาท/กก.

 

ปี 2562 ทุเรียนหมอนทอง
ตลาดผลไม้เขาสมิง
อ.เขาสมิง จ.ตราด
จ.ตราด
ส่งออก เกรด
AB
เมษายน
1
110
 
2
105
 
3
100
 
4
95
 
5
95
 
6
-
 
7
-
 
8
-
 
9
-
 
10
78
 
11
75
 
12
-
 
13
-
 
14
-
 
15
-
 
16
-
 
17
75
-
18
78
 
19
80
 
20
-
 
21
-
 
22
80
 
23
80
 
24
80
 
25
80
 
26
80
 
27
-
 
28
-
 
29
90
 
30
90