มะพร้าว

 

มะพร้าว 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2562 มะพร้าว 
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร (085)8257104 โทร. (032)671614ี
ผลแห้งขนาดใหญ่
เดือน วันที่    
เมษายน
1
600 900
 
2
600 900
 
3
600 900
 
4
600 900
 
5
600 900
 
6
- -
 
7
- -
 
8
- -
 
9
700 900
 
10
700 900
 
11
700 900
 
12
- -
 
13
- -
 
14
- -
 
15
- -
 
16
- -
 
17
800 -
 
18
800 900
 
19
800 900
 
20
- -
 
21
- -
 
22
800 900
 
23
800 900
 
24
800 900
 
25
800 900
 
26
800 1,000
 
27
- -
 
28
- -
 
29
800 1,000
 
30
800 1,000