เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 193 ส่องทิศทางดันตลาดเกษตรออนไลน์