เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 211 สศก ชี้ ภัยแล้งไม่เข้าขั้นวิกฤต