โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)

            วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้ภารกิจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ เขาค้อ รีสอร์ท ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

             ทั้งนี้ การฝึกอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ให้ความรู้ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้าเกษตรและการรายงานสถานการณ์ด้านการเกษตร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application ฟาร์มดี RCMO กระดานเศรษฐี และการพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างกัน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2747142442041506