การประชุมหารือขับเคลื่อน “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ของ กษ. และ พณ.

      วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงพาณิชย์ ในการขับเคลื่อน “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้แนวคิด ตลาดนำการผลิต Demand Drive โดยมี นายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กระทรวงพาณิชย์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2971767596245655