การประชุมระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจของกระทรวงต่างๆ ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจของกระทรวงต่างๆ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อพิจารณาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ณ ห้องประชุมชูประกอบ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1736276293128131