ลธก. สศก. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ครั้งที่ 22 - 3 / 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1754606141295146