การประชุมคณะทำงานคัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรที่ควรบริหารจัดการ

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรที่ควรบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลและส่งผลต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดยมีผู้แทนจากกรมการค้าภายในและหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นในการคัดเลือกสินค้าที่ควรมีการบริหารจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและเกิดการบริหารจัดการในปริมาณที่เหมาะสม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1811350138954079