ร่วมหารือเตรียมการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส

ลธก. สศก. ร่วมหารือเตรียมการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมหารือการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1822900627799030