การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่ 39

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1829507340471692