ลธก.สศก. ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระนอง ชุมพร ใน ครม. สัญจร

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระนอง และ จังหวัดชุมพร พร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางกำรนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 ณ จังหวัดชุมพร โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โอกาสนี้ได้ นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะพบปะประชาชน ณ หอประชุมพระยำดำรงสุจริตมหิศรภักดี พร้อมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง และเดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร เป็นสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 12 พื้นที่ 4 จังหวัด ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปูม้าจำนวน 10 ล้านตัว คืนสู่ทะเล ณ บริเวณชายหาดพระจอมเกล้ำ สจล.ฯ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลทะเลทรัพย์ในครั้งนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1841160115973081