ลธก. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นางสาวจริยา สุทธิไขยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ เข้าติดตามรับฟังผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม aeoc ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1923212414434517