สศก. ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลแก่องค์กรสาธารณกุศล 19 ปี ป.ป.ช.

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลแก่องค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เพื่อ “สร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี” และ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 19 ปี ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. อ.เมือง จ.นนทบุรี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1953160858106339