ลธก. สศก. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง โอกาสของการเกษตรในอนาคตตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning By Agri-Map) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1958439944245097