อบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาและการประยุกต์ใช้ในการเกษตร วันที่ 4 มีนาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาและการประยุกต์ใช้ในการเกษตร โดยมี นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยากับการเกษตร ตลอดจนสร้างแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลขที่สามารถพยากรณ์ภัยพิบัติล่วงหน้า ด้วยโปรแกรม Surfer ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร จากกรมอุตุนิยมวิทยา มาบรรยาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2106136829475407