ลธก.สศก. ให้สัมภาษณ์รายการมองโลกมองเรา

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการมองโลกมองเรา ทางช่อง 3 SD28 ในประเด็นความก้าวหน้าการผลิตภาคการเกษตรและการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไตรมาส 1 ปี 2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2134891129933310