สศก. จัดพิธีเคลื่อนย้าย รูปั้น ดร.สมนึก ศรีปลั่ง

 วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีเคลื่อนย้ายรูปปั้น ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ผู้ก่อตั้งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเป็นเลขาธิการท่านแรกของหน่วยงาน โดยเคลื่อนย้ายจากอาคารวิสัยทัศน์ (อาคาร 8 ชั้น) มายังอาคารนวัตกรรม ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ 10 ชั้นของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2136056843150072